Posiłki regeneracyjne: co należy o nich wiedzieć?

Posiłki regeneracyjne

Posiłek regeneracyjny w miejscu pracy jest bezpłatnym posiłkiem, wydawanym pracownikom, którzy wykonują swoje obowiązki w uciążliwych warunkach. Posiłek regeneracyjny to nazwa wymienna z posiłkiem profilaktycznym. Zasady jego serwowania reguluje Kodeks Pracy, dlatego ważne, aby pracodawca wiedział, jak dostosować się do obowiązujących przepisów.

Komu i kiedy przysługuje posiłek regeneracyjny?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi posiłek regeneracyjny, jeżeli pracuje on fizycznie w warunkach szczególnie uciążliwych. Szczegółowe zasady zawarte są w rozporządzeniu z 1996 roku. Precyzują one, że posiłek profilaktyczny przysługuje osobom, których wydatek energetyczny podczas jednej zmiany jest większy niż 2000 kcal w przypadku mężczyzn oraz 1100 kcal w przypadku kobiet. Wartości te są mniejsze (odpowiednio 1500 kcal oraz 1000 kcal), jeżeli świadczenie pracy odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym, w którym stała temperatura jest mniejsza niż 10 stopni albo na otwartej przestrzeni w okresie od 1 listopada do 31 marca. Posiłki regeneracyjne przysługują również osobom, pracującym pod ziemią oraz na rzecz usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wymogi dla posiłków regeneracyjnych

Posiłki oraz napoje regeneracyjne są przede wszystkim nieodpłatne. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydania ich ze względów organizacyjnych, może umożliwić pracownikowi samodzielnie ich przygotowanie z dostarczonych produktów lub odbiór w punkcie gastronomicznym. Dużą wygodą dla pracodawców jest skorzystanie z usług firmy cateringowej, oferującej przygotowanie posiłków regeneracyjnych zgodnie z potrzebami konkretnej firmy. Powinny być one serwowane w postaci jednego dania gorącego i zawierać około 1000 kcal, w tym: 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów oraz 15% białek. Pracodawca powinien także zapewnić pracownikom napoje (zimne oraz gorące, w zależności od warunków) w ilości, odpowiadającej ich zapotrzebowaniu. Za posiłki regeneracyjne nie przysługuje ekwiwalent pieniężny, natomiast ich reglamentacja może odbywać się na zasadzie wręczanych bonów z jednoznacznie określonym przeznaczeniem.